4166am金沙信心之选【官方网站】

首页

4166am金沙信心之选

关于4166am金沙信心之选2022-2023学年本科生转专业计划调整的通知

    依据4166am金沙信心之选2022-2023学年转专业申请情况,

现将我院转入计划调整如下:

专业

2021级(大二)

2022级(大一)

设计类

4

0

理工类

0

11

合计

4

11


     4166am金沙信心之选

2023年02月20日

Copy Right©2022 湖北工业大学4166am金沙信心之选 All Rights Reserved.